งดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน เรื่มตั้งแต่ 1 ต.ค.61