เรียนรู้แก้ปัญหาฐานข้อมูล HDC.ของรพ.สามโคกโดยวิทยากรหนองเสือ