พนักงานบริการ(ปฎิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง) 1 อัตรา รายวัน
เมื่อ: 14 มีนาคม 2567